ÚVOD: AHAE E JEHO FOTOGRAFIE

FOTOGRAF AHAE

Svými uměleckými díly se snaží korejský fotograf zachytit celý svět přírody v jeho intenzívní nejčistší podobě. Ahaeovy snímky jsou svědectvím o plynutí času a kráse okolní přírody a současně připomenutím důležitého poselství, kterým fotograf nabádá k pocitu zodpovědnosti za ochranu prostředí, ve kterém žijeme. Již od sedmdesátých let se věnuje ochraně životního prostředí a svými snímky sonduje přírodu, do které je přímo vnořený. Lze jej považovat za vynálezce, podnikatele, filantropa, ekologa, příznivce bojového umění, malíře, sochaře, básníka a fotografa. Jméno tvůrce Ahae je spojeno s projekty udržitelného zemědělství a ochranou přírody v mezinárodním měřítku a jeho fotografické dílo je logickým výrazem všímavého pozorovatele přírody a způsobu, jak to vše dokáže vnímat.

Ahae se narodil v roce 1941 v Kjótu v Japonsku, kde byl nucen žít se svojí rodinou po dobu japonského dominia až do konce druhé světové války, kdy se vrací do Jižní Koreje na místo, kde bude dále trávit většinu svého života. Tvořivý talent se u Ahaeho projevuje již v mladém věku a díky neutuchající zvědavosti pro svět, který nás obklopuje, ať již kousek od okna či míst mnohem vzdálenějších, se dostavá do stále rozmanitější sféry činnosti a nápadů. Nejprve kreslí, maluje, dělá sochy a stává se mistrem v realizaci masek. Později jej jeho umělecké schopnosti přivádí k bojovému umění a k této disciplíně si vytváří hluboký vztah. Má černý pás (úroveň VII) v korejském bojovém umění sebeobrany taekwondo, je výborně připravený i v judu a dokonce se mu podařilo vyvinout vlastní způsob a styl tréninku i sebeobrany. V období mezi dvaceti a třiceti lety je velmi aktivní v oboru telekomunikace a v pětatřiceti letech začíná rozvíjet a aplikovat tvořivost ve světě byznysu a zakládá svoji první společnost.
Díky svému nadání vyprojektoval a vynalezl řadu unikátních výrobků, mezi které patří výrobky pro domácnost, pomůcky pro zdraví a mnoho různých plavidel, lodí menších i zaoceánských, které dnes brázdí vody řeky Han v Seoulu nebo se plaví po dalekých mořích. Během své kariéry Ahae zaregistroval přes tisíc patentů a obchodních značek a za své vynálezy získal řadu mezinárodních ocenění. Odjakživa ekolog a ochránce přírody, Ahae se vždy zasloužil o to, aby jeho podnikatelská činnost nebyla v rozporu s jeho citlivým přístupem k zachování čistoty přírody. Jeho zájem o biologické výrobky je přímým důkazem jeho filozofie ohledně životního prostředí, kde zvláštní místo zaujímá zájem o osobu.

V posledních dvaceti letech Ahae neustále hledá půdu vhodnou k uvedení biologického stylu života do praxe, soustředíc se na synergii mezi ochranou přírody, biologickým zemědělstvím a zdravým krevním oběhem, který je pro něj tajemstvím zdravého těla. Stejně jako ve fotografii, kde Ahae zobrazuje přírodu takovou jaká je, také v zemědělské činnosti přispívá k tomu, aby příroda mohla jít svou vlastní cestou bez zásahů člověka a jeho umělých přísad. Pod přísnou kontrolou fotografa jeho dvě vlastní čajové bioplantáže v Jižní Koreji získaly certifikaci “USDA 100% organic”, a podobně i jeho úspěšná společnost 123 Farm, levandulová plantáž bio v jižní Kalifornii, kde je Ahae také předsedou představenstva společnosti.

AHAEOVY FOTOGRAFIE

V průběhu sedmdesátých let vkročil Ahae do světa fotografie, neboť začal sbírat fotografické přístroje a fotografovat. V této činnosti pokračoval i v osmdesátých letech, ale později mu jiné závazky v oblíbené aktivitě bránily. Na to, aby mohl Ahae vyjádřit své umělecké cítění ve správné intenzitě, si musel počkat ještě dalších dvacet let. Mezitím obor fotografie prošel silným technologickým rozvojem, který poskytl mistru Ahaeovi nové nástroje k tomu, aby mohl plně vyjádřit své nesčetné umělecké kvality.

Ahae v posledních čtyřech letech pořídil více než 2,6 miliónů fotografií, všechny z okna své pracovny, a zvěčnil tak bezpočet scén, které se mu objevovaly před očima a které mají za protagonisty tvory z živočišné říše, se kterými se dělíme o naši planetu. Výběr těchto snímků byl vystaven na prvním ročníku výstavy Through My Window, instalované na nádraží Grand Central Terminal v New Yorku na jaře roku 2011.

Během těchto čtyř roků se Ahae každý den objevoval před oknem, za slunečního svitu nebo za deště, aby zachytil každou sebemenší zvláštnost nebo přírodní scénu přitahující jeho zrak. Výjevy, které většinou zůstanou bez povšimnutí. Ahae nejenom že je vidí, ale prostřednictvím svého umění je nabízí k pozorování celému světu. Jeho objektiv fotografuje scény idylické a komické, dramatické a tragické, dynamické a vyrovnané, okouzlující a krásné až berou dech.

Díky své umělecké vnímavosti světla, barev a detailů dokáže Ahae zvěčnit krajinu a přírodu během měnících se ročních období, dokáže zachytit okamžiky, které by se už nemusely nikdy opakovat. Je naším průvodcem při objevování intimních okamžiků přírodního prostředí a nechává nás si v pozici pozorovatele vychutnat do posledního okamžiku tento neuvěřitelně harmonický celek. Od prvních chvil rozednění až do posledního záblesku dne, nás Ahae provází jarem, létem, podzimem a zimou a přitom nás pohupuje na houpačce měněnících se ročních období a okolní atmosféry, sledujíc pozorně pohyby slunce a měsíce.

 

Aby ani minimálně nebyl narušen přírodní scénář, nedovolí si Ahae ani v nejdusnějších horkých korejských dnech léta luxus klimatizace. Otevřené okno jej vystavuje chladnému větru a štiplavým zimním dnům, stejně tak jako slunečnímu žáru a obtížným komárům v nejteplejších měsících. Každý snímek je unikátní zkušeností. Zcela ojediněle používá stativ a to i tehdy, když používá objemné fotografické aparáty a dlouhé teleobjektivy a už vůbec nepoužívá umělé osvětlení.

Výsledkem je “biologický” obraz přírodních scénářů, které se střídají venku za oknem: fotografie nabízí přímočarý a nekomplikovaný pohled na svět a jsou obohaceny zcela přírodním světlem.

Jelikož dělá průměrně 2000 – 4000 fotografií denně, je nezbytné mít dokonalou správu zpracovaných snímků, což umožňuje i jejich snažší archivování při neustálém přilivu nových snímků. To vše zabezpečuje Ahae Press Inc.. V souladu s filozofií mistra Ahaeho, založené na pocitu zodpovědnosti za neporušenou přírodu a na základě toho, že chce mít fotografie co nejpřirozenější, nepřistupuje proto k jejich manipulaci, nemění barvy, nestříhá a nelepí a nekombinuje, ani do obrazu nevnáší žádné cizí prvky; jedinými úpravami před tiskem jsou drobné korekce (srovnání obrazu, odstranění skvrn a mírné kontrastování a korekce světla).

Časem se sbírka fotografických aparátů mistra Ahaeho rozrostla tak, že dnes využívá širokou řadu fotoaparátů, včetně fotoaparátu 35 mm maximální kvality a fotoaparáty středního formátu, se kterými kombinuje všechny možné objektivy existující dnes na trhu, včetně špičkových vzácných kusů, které vlastní pouze sběratelé. Všechny fotografie sbírky “Pohled z okna” jsou pořízeny nejaktuálnějšími digitálními fotoaparáty. Na většinu snímků se zvířaty použil fotograf širokoúhlé teleobjektivy, zatímco u snímků krajiny využívá hlavně fotoaparátu středního formátu.

O ambiciózní záměr vyprodukovat jeden milion snímků v průběhu čtyř let ze stejného okna se dosud nikdo nepokusil. Jestliže bereme v úvahu, že fotograf Ahae nepoužívá umělého světla ani při pořizování snímků, ani při jejich zpracování v tisku, lze ještě lépe chápat, že jediným záměrem fotografa je, aby se tato čistá a nezmanipulovaná příroda dostala před oči návštěvníka.

U příležitosti nedávného rozhovoru s profesorem Milanem Knížákem, bývalý ředitel Národní galerie v Praze prohlásil o souboru fotografií mistra Ahae: “Tak prosté, krásné a dokonalé.…na rozdíl od většiny současných sofistikovaných uměleckých děl, jež se snaží o společenský význam”. Z uměleckého hlediska klade Ahae důraz na bezelstnost a přímočarost, vlastnosti v dnešním světě umění už velmi vyjímečné, které mohou nezkušenému oku připadat až naivní.

Právě v tom je třeba rozlišovat, neboť je skutečně uměním, zachytit tak jednoduchou přírodní krásu bez použití umělých a syntetických prvků.

Tento princip lze aplikovat na všechny formy umění a moderní hudby. Je stále těžší najít “opravdové” umělce, kteří mají nejen schopnosti, ale také talent tvořit nová díla za použití nových vyjímečných technologií a vyjádřit svým uměním hluboký smysl. Lidé již těžko dokáží zachytit význam definice “krásné umění – belle arti”, neboť se neustále vytrácí víc a více s tím, jak roste vliv civilizace, charakterizovaný stále vyšším podílem umělého a syntetického.

Cílem mistra Ahaeho je nejen tvorba krásných fotografií, ale také otevřít oči všem a ukázat bohatství života, které je na dosah ruky venku za oknem. Zvěčnit plynutí času a krásy okolní přírody odráží myšlenku, kterou chce fotograf předat světu prostřednictvím svých snímků zcela jednoznačně: jde o výzvu otevřít oči, vážit si skvostné přírody, která nás obklopuje a chránit přírodu všemi prostředky dříve než bude pozdě. Ahae chce vyvolat v návštěvníkovi pocit zodpovědnosti, za přírodní prostředí, které nás obklopuje. V dnešní době nám neustále přicházejí podněty k větší zodpovědnosti z hlediska problematiky globálního oteplení a podobných ekologických témat, ale je zřejmé, že jde o problémy, které jednotlivec těžko může řešit v každodenním životě.

Mnoho let Ahae pečoval a chránil krajinu před oknem své pracovny. Díky jeho obětavosti a péči o okolní přírodu se mu podařilo nafotit více než dvacet procent všeho druhu ptactva, které žije v okolí korejského poloostrova. Také jeleni a další zvěř pobíhají volně po tomto malém cípu země, kde střídání ročních období odráží kaleidoskop barev a kde i plevel dokáže vyzařovat přírodní krásu na skvoucím nebi v pozadí. Ahae se vždy snažil dát co nejlepší příklad a činí tak i tentokrát. Zkoumáním okolního světa i my dokážeme odhalit přírodní bohatství našeho světa, které stojí za naši péči a ochranu.

Zvláštní význam v tvorbě mistra Ahaeho zaujímají fotografie střídání sezón a dynamické oblohy. Příroda má tak obrovskou sílu, že se až vymyká lidskému chápání. Po dlouhé a mrazivé zimě, kdy vše se zdá bez života, dokáže příroda naplnit svět tak vitálním, nepředstavitelným a nepochopitelným bohatstvím, a to nikoliv jednou, ale neustále, rok po roce. Naše lidská bytost se naopak časem stává, rok po roce, stále slabší a pomíjející. Nicméně životní síla obklopujícího světa přírody budí silný pocit naděje. V malém cípu oblohy, který Ahae pozoruje ze svého okna pracovny, se střídají nesčetné scény, zvěčněné stisknutím fotoaparátu. Okamžité dojmy z mraky prostupujícího slunečního světla nebo měsíčního svitu, tvořící fascinující obrazy krásy těžko popsatelné slovy.

Celkem 2,6 miliónů fotografií z jednoho okna během čtyř let. A je to vůbec možné? Sbírka fotografa Ahaeho, která bude otevřena pro veřejnost, je výsledkem celoživotního pozorování a věnování se naplno své práci. Prostřednictvím tohoto fotografického díla se nesetkáváme pouze s umělcem, ale také s naturalistou a ekologem a hlavně s člověkem, který dokáže vidět život a touží po tom, abychom i my jej mohli vnímat.
Ahae Press Editing Department

Back to Top