Vystavené exponáty: 39 digitálních barevných snímků

Měsíc po výstavě pořádané v zahradách paláců Clarence House a Lancaster House, se dostávají Ahaeovy fotografie do Královské botanické zahrady Kew, opět do Londýna. U příležitosti této výstavy třiceti devíti snímků fotografa Ahae, jejímž spolupořadatelem je Start, mohly rodiny s dětmi a milovníci přírody obdivovat fotografie volavky popelavé, ledňáčka říčního, volavek stříbřité a bílé a dalších exemplářů z ptačí říše.

Společnost Ahae Press dostala znovu příležitost k tomu, aby mohla využít privátního večera k slavnostnímu zahájení, tentokrát v Kew Palace uvnitř Královské botanické zahrady. Hosti, většinou zástupci tisku a agenti ekologie udržitelného rozvoje, mohli okusit večeři s komplet biologickým menú. Následovala prohloubená diskuze na téma prostředí a jeho ochrana, kde trvalé nasazení fotografa v tomto směru a způsob, jak se to vše odráží v jeho tvorbě, očividně zapůsobilo na všechny přítomné.

Back to Top