Vystavené exponáty: 54 barevných digitálních snímků.

Od roku 2005, každé dva roky ožívá city Moskvy uměleckými výstavami a vernisážemi, kterých se někdy účastnilo i více než sto umělců z dvaceti zemí. Jde o výstavu Bienále současného umění v Moskvě. V roce 2011 byly Ahaeovy fotografie vybrané na “speciální projekt” čtvrtého ročníku Moskevské bienále současného umění. Dne 15. září vernisáž Through My Window byla slavnostně zahájena v Galerii Vremena Goda (Galerie Roční období – pozn.překl.) v moskevském city. Dvě podlaží tohoto exkluzívního obchodního a kulturního centra se staly dějištěm výstavy více než padesáti fotografií.

Back to Top