V Jardin des Tuileries vystaven výběr fotografií z 2 milionů snímků, které Ahae realizoval ze svého okna

PAŘÍŽ – Toto léto od 27. června do 26. srpna si budou moci návštěvníci Louvru – milovníci umění a turisté – stejnou měrou užívat další jedinečnou atrakci v Jardin des Tuilleries, v přilehlém parku uctívaného muzea: “De ma Fenêtre” (“Z mého okna” – pozn. překl.) výstavu fotografií jihokorejského umělce Ahae. Nachází se v nádherné galerii zřízené k tomuto účelu v jihozápadní části parku. “De ma Fenêtre” nabízí několik stovek fotografií vybraných z přibližně 2 milionů snímků realizovaných umělcem v průběhu tří let z jediného okna jeho domu v Jižní Koreji.

Každá z Ahaeových výjimečných barevných fotografií, také ty s délkou až 10 metrů, zachycuje a důvěrně oslavuje poklid světa přírody a nádheru místní divoké fauny trpělivě pozorované během neúprosného plynutí hodin, dnů a ročních období z jediného pozorovatelského místa na jihokorejském venkově. Okem umělce vnímajícího světlo, barvu a detail ponoří Ahae pozorovatele do přírodní krajiny, ať už jde o rychle se pohybující mračna, rybníky pokryté sněhem, zvědavé volavky či obezřetné srnčíky korejské. Každý snímek je důkazem fotografova pečlivého smyslu pro kompozici: úhel záběru, ohnisková vzdálenost, hloubka ostrosti a světlo.

Ahae začal sbírat fotografické přístroje a pořizovat fotografie v 70. a 80. letech, ale teprve po dalších dvaceti letech našel čas se naplno věnovat umění fotografie a pořídit více než milion snímků, které souvisejí s výstavou “De ma Fenêtre”. Přenesením mimořádné krásy tohoto osobitého koutu planety, kde žije, chce Ahae vzbudit smysl pro sdílenou odpovědnost za ochranu celého světa přírody. Jeho poselství je jasné: “otevřete oči, dívejte se na okouzlující a vzácnou přírodu, která vás obklopuje a dělejte vše pro její záchranu, dříve než bude příliš pozdě”.

Pavilon vytvořený účelově pro výstavu “De ma Fenêtre” – první konstrukce tohoto typu, jejíž realizací Louvre umožnil prezentaci osobní výstavy umělce – je v podstatě dlouhý, elegantní obdélník. Je realizován s ohledem na vzácné stavby, které se v blízkosti Tuileries nacházejí – čili Oranžérie, Jeu de Paume a samotný Louvre – dřevěná základna pavilonu vybudovaného částečně jako pnutá konstrukce napodobuje duchaplně vzhled solidní a tradiční budovy z šedé žuly. Nicméně sama skutečnost, že tento pavilon v srpnu ad hoc zmizí (jako každý Francouz, který si sám sebe považuje), zdůrazňuje téma proměnlivosti a křehkého půvabu, které výstava “De ma Fenêtre” vyjadřuje.

Po vstupu v minimalistickém duchu na severním konci konstrukce a překonání atria s informačními tabulemi o umělci a výstavě se před návštěvníkem otevře řada projasněných výstavních prostor. V těchto prostorách jsou umístěny dvě velké oválné pasáže se světlem procházejícím stropem (imitují ty, které se nacházejí v Oranžérii), které obsahují sbírky tisků na specifické téma. Jedna je věnována fotografiím oblohy se všemi jejími barevnými přechody a podmanivou atmosférou. Druhá, Reflection Room (“místnost odlesků” – pozn. překl.), obsahuje Ahaeova nejpoetičtější fotografická vyjádření zaměřená na světlo a vodu.

Na rozdíl od digitálních c-tisků ostatních děl výstavy, všechny fotografie v těchto dvou oválných pasážích jsou “akvarelové tisky” čili fotografie vytištěné na akvarelovém papíře, který absorbuje inkoust, čímž dodává snímkům větší bohatost a malířskou hloubku barvy.

V dlouhé centrální pasáži, čili velkém sále který spojuje obě oválné místnosti, jsou umístěna dvě z nejvelkolepějších děl celé výstavy, dvě fotografie krajiny instalované na lightboxu 10 x 5 metrů, které zachycují prvoplánově jarní javory a širokoúhlý záběr na rybník před Ahaeovým oknem v zimě.

Aby se návštěvník ztotožnil s umělcem zvláště inovativním způsobem, je ve velkém sále rovněž umístěn otvor na způsob okna, který zabírá fotografii divoké fauny velkého formátu, vytištěné na plátně a instalované v parku mimo pavilon. Čtyři další fotografie divokých zvířat na plátně, které reprodukují volavky popelavé, kachny a korejské srnčíky obepínají vnější obvod pavilonu jako určitý druh předpremiéry půvabu, který na návštěvníka čeká.

“Je to jakoby do Jardin des Tuileries nějakým způsobem zavítaly korejské fragmenty”, říká Charles Matz, architekt a designer výstavy “De ma Fenêtre”.

Blízko východu na jižním okraji pavilonu nabízí obchod s dárkovými předměty kromě jiných památečních suvenýrů hodnotnou vázanou knihu se 192 stranami obsahující 150 ilustrací vybraných z výstavy “De ma Fenêtre”, vydanou Editions Assouline. Část výtěžku z prodeje obchodu půjde na nadaci Louvre.

Více informací na: http://www.artdaily.org/index.asp?int_sec=11&int_new=56341#.T_bvvI4rof9[/url]

Back