TAK PROSTÉ, KRÁSNÉ A DOKONALÉ

Prof. Milan Knížák / Bývalý ředitel Národní galerie v Praze

Takovým prostým pohledem na svět a současně úžasně bohatým, zachyceným z jediného okna pracovny fotografa, korejského vynálezce a podnikatele, mne prostě Ahae přímo zaskočil.

Jsem poměrně dobře obeznámen se současnou fotografickou tvorbou, která téměř rezignovala na pozorování světa a z velké části se soustředila na pečlivě aranžované či pečlivě vybírané a velmi sofistikované “sociální motivy”, které vykládají svět věšinou trochu vulgárním, semiintelektualizovaným jazykem. V této záplavě často neradostných a traumatizujících fotografií je Ahaeův hold světu za oknem přímočarý, nekomplikovaný až normální. Podtrhuji termín “normální”, poněvadž ho vnímám v tom nejkladnějším slova smyslu. Tento všední, normální svět obsahuje totiž spoustu magie, kterou při pečlivém pozorování objevíme. Ahae je svědomitý pozorovatel a s vášní využívá pečlivou fotografickou techniku, aby zachytil ty nejintimnější proměny světa za svým oknem. Používám záměrně slovo “svět”, protože při prohlížení Ahaeoho fotografií mám pocit, že vidím celý svět, ve kterém však nebydlí lidé. Jeho fotografie jsou holdem přírodě, ale neobsahují žádná trapná až prázdná ekologická hesla, pouze ukazují, jak je svět jemný a velkolepý, skromný a bohatýrský a vždy vznešený.

Výstava je pouze výběrem části z tvorby fotografa. Ve skutečnosti by Ahae mohl poskytnout materiály na stovky výstav jako tato, neboť snímků, které pořídil ze svého okna je nesčetně. To je také důvodem, že nebylo třeba vybírat nějak zvlášť určité fotografie, neboť každá fotografie plní své poslání a současně se stává nedílnou součástí celku. Za svým oknem Ahae vidí jednolivé kousky životního celku a podává svědectví o plynutí času. Kdybych opravdu věřil v Boha, řekl bych, že Ahae skrze své pokorné fotografie oslavuje Boha Stvořitele.

Červenec 2011

Back