OKAMŽIK, KTERÝ MATE VĚČNOST

Catherine Pégard / Předsedkyně Veřejné organizace pro správu zámku, muzea a národního parku ve Versailles

Pamatuji si první setkání se synem jihokorejského umělce Ahae u příležitosti vernisáže výstavy v Louvru v roce 2012, uskutečněné v zahradě Jardin des Tuileries na pozvání Henriho Loyretta. Keith Yoo popisoval velmi prostými slovy a současně slovy plnými úžasu unikátní dílo svého otce. Přitom se snažil ilustrovat svůj záměr, kterým chtěl docílit toho, aby se veřejnost seznámila s jeho dílem, neboť dle jeho slov, velmi často jsme příliš zaneprázdnění, než abychom byli schopní postihnout důležité životní poselství, které nabízí pohled z jednoho okna.

“Nevšední ve všedním”, prohlásil Henri Loyrette s prozíravostí, která jej inspirovala po dobu dvanácti let ke všem jeho rozhodnutím ve funkci šéfa Muzea v Louvru.

Od úsvitu do šera, každý den ze stejného okna, zatímco Ahae objímá svět, který se zdá nepatrný ale i současně nekonečný, dokáže předat nesmírné bohatství krajiny, kterou nám umělec odhaluje. Právě ty zdánlivě nepatrné detaily tvoří výjev. Za jednoduchým gestem fotografa se schovává extrémní vznešenost myšlenek básníka. Okamžik mate věčnost.

Letos jsem pozvala Ahae, aby prezentoval v Královském paláci ve Versailles novou sbírku fotografií pořízených se stejného okna. Výprava realizovaná Guyem Oliverem v Oranžérii umožnila postřehnout hodinu po hodině a sezónu po sezóně nepředstavitelnou krásu Ahaeova světa, neboli “Nevšední ve všedním”. V letošním roce je historickou událostí čtyřsté výročí od narození architekta André Le Nôtre. Výstava Ahaeových fotografií se připojuje svým ironickým, pro něj typickým podtextem, k oslavám výročí zahradního architekta Krále Slunce, k němuž je Ahae ztělesním pravého opaku. Jestliže Le Nôtre podřizuje přírodu disciplíně dokonalého geometrického řádu a vkusu krále, Ahae naopak přitahuje příroda ve všech svých přírodních nevyumělkovaných formách. Z okna své pracovny, na druhém konci světa, dokresluje slova Marcela Prousta: “Jediná skutečná objevná cesta se neskládá z hledání nových území, ale z nového pohledu na věc”.

Toto je objevná cesta, na kterou mám čest vás všechny pozvat. A děkuji Keithu Yoo, který tuto cestu umožnil. Kouzelné.

Back