Through My Window: výstava Ahaeových děl v Louvru

Zkuste si představit, že se díváte ze stále stejného okna každý den roku a každý den z toho okna máte pořizovat fotografie. Určitě byste čekali, že panoráma bude stále stejné a to nezávisle na počtu fotografií, které uděláte. To si ale nemyslí korejský umělec Ahae. Z okna své pracovny na venkově v Jižní Koreji fotografoval půvabné volavky, skotačící jeleny, západy slunce a mraky. Záběr je tentýž, ale každý snímek se liší od předchozího.

V tříletém období Ahae realizoval milióny fotografií, kdy v průměru pořizoval 2.000 – 4.000 snímků denně. K tomu musel zabezpečit efektivní zpracování a spravování snímků, aby při takovém přílivu fotografií byl ve všem naprostý pořádek. Po prvních dvou letech tvrdé práce se rozhodl udělat ze svého díla knihu s názvem  “Through My Window”, ve které dokumentuje přírodní snímky od vodního ptactva přes stromy, které se stávají svědectvím neustálé mutace ročních období a atmosferických změn.

Pouze nedávno získala Ahaeova tvorba širokého uznání a veřejnost může konečně obdivovat jeho díla na výstavě v Paříži. Od 27. června do 26. srpna bude v Louvru probíhat výstava vybraných fotografií umělce. Rozměry fotografií jsou velmi rozdílné, některé i délky 10 metrů a jiné zase mnohem menší, s nejrůznějšími představitelnými perspektivami.

Nastolit úzké sepjetí s přírodou, pokud se nevnoříme hluboko do nějakého přírodního parku nebo nevystoupíme na osamnělý vrch, se může zdát velmi nesnadným úkolem. Ahae ale dokazuje, že divoká fauna a flóra nejsou tak nedostižné jak se zdá, neboť stačí se dívat z okna.

Catherine Griffin
Audubon Magazine 
13 června 2012

Back